szkolenia@es-perfekt.pl (+48) 504 134 690

ES-PERFEKT agencja pracy zagranicznej

Paragraf 17-4 (46c)

Kurs dla monterów rusztowań - uprawnienia norweskie

Monter rusztowań - kurs

Szkolenia monterów rusztowań - Norwegia

Data szkolenia

Data najbliższych szkoleń:

Szkolenie monterów rusztowań Paragraf 17-4 (dawniej 46c)
12-14, 19-21, 26-28 czerwca Zdalne (ONLINE)

Szelki bezpieczeństwa - ochrona przed upadkiem - uprawnienia norweskie
13, 20, 27 czerwca Zdalne (ONLINE)

HMS-Norweskie BHP- szkolenie dla pracodawców/kierowników i osób pracujących w Norwegii
11, 18, 25 czerwca Zdalne (ONLINE)

Szkolenie dla operatora podnośników
11, 18, 25 czerwca Zdalne (ONLINE)

Hakowy-sygnalista
11, 18, 25 czerwca Zdalne (ONLINE)

Użytkownik rusztowań - Norweskie uprawnienia
14, 21, 28 czerwca Zdalne (ONLINE)

Szkolenie monterów rusztowań Paragraf 17-4 (dawniej 46c)
termin dowolny tryb indywidualny ONLINE

Kurs Hot Work (Varme Arbeider)
termin dowolny Zdalne (ONLINE)

Szwedzkie uprawnienia montera rusztowań powyżej 9m certyfikowane przez STAR (Särskild Utbildning Ställning)
24, 25 czerwca 2024 ONLINE

Szwedzkie uprawnienia wysokościowe STAR (Fallskyddsutbildning)
24, 25 czerwca 2024 ONLINE

Paragraf 17-4 - najważniejsze informacje

Paragraf 17-4 (dawniej 17-1 lub 46c) norweskiej ustawy o wykonywaniu pracy oraz użytkowaniu sprzętu roboczego do prac na wysokości wymaga, by każdy monter rusztowań oraz każda inna osoba pracująca na rusztowaniach legitymowali się odpowiednimi uprawnieniami. W tym celu osoby te muszą ukończyć autoryzowane szkolenie uprawniające do pracy na wysokości. Zgodnie z nowymi zaostrzonymi przepisami, które weszły życie w Norwegii z dniem 1 stycznia 2016 roku każdy kto pracuje na rusztowaniach powyżej 2 m (i nie montuje rusztowań) musi posiadać uprawnienia użytkownika rusztowań. Natomiast monterzy rusztowań mogą uzyskać uprawnienia do montażu rusztowań w zależności od wysokości na jakiej pracują:

 • Od 2 do 5 m
 • Od 5 do 9 m
 • Powyżej 9 m

Ponadto wszystkie osoby pracujące na wysokości powyżej 2 m muszą wykazać się znajomością przepisów dotyczących ochrony przed upadkiem z wysokości i umiejętnością użytkowania odpowiedniego sprzętu.

Z tego względu we współpracy z norweską jednostką certyfikującą i norweskimi firmami zatrudniającymi monterów rusztowań oraz inne osoby użytkujące rusztowania (np. monterów fasad, monterów konstrukcji stalowych, malarzy, dekarzy, elektryków, cieśli itp.) na terenie Norwegii, organizujemy szkolenia na monterów rusztowań od 2 do 5 m, od 5 do 9 m i powyżej 9 m, użytkowników rusztowań oraz kursy ochrony przed upadkiem z wysokości (szelki bezpieczeństwa) – które umożliwiają uczestnikom zdobycie wymaganych uprawnień. Uzyskanie odpowiednich certyfikatów stanowi przepustkę do ubiegania się o pracę na rusztowaniach, przy montażu rusztowań lub inne prace na wysokości na terenie całej Skandynawii.

Kurs obejmuje 36 godzin teorii przedstawianej w formie slajdów z objaśnieniami, zadań i praktycznych ćwiczeń prezentujących informacje niezbędne do pracy w charakterze montera rusztowań zgodnie z aktualnymi norweskimi przepisami.

Kurs zakończony jest egzaminem, którego zdanie jest równoznaczne z uzyskaniem imiennego dyplomu potwierdzającego odbycie kursu montażu rusztowań § 17-4 oraz imiennej plastikowej legitymacji ze zdjęciem (po udokumentowaniu odpowiedniej praktyki).

Zajęcia i egzamin odbywają się w języku polskim.

Kurs prowadzony jest przez wykładowców akredytowanych przez norweską jednostkę certyfikującą.

Warunki uzyskania certyfikatu i karty plastikowej ze zdjęciem:

 • • udokumentowanie doświadczenia w pracy na rusztowaniach przez minimum 6 miesięcy (świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy, umowa o pracę, certyfikat, wpis do rejestru przedsiębiorców z odpowiednim PKD lub pisemne referencje);
 • • udokumentowanie praktyki w wymiarze minimum 72 godzin przynajmniej na trzech różnych typach rusztowań.

UWAGA!
W przypadku braku dokumentu potwierdzającego praktykę minimum 72 godzin zdanie egzaminu będzie równoznaczne wyłącznie z otrzymaniem dyplomu potwierdzającego odbycie szkolenia. Kartę plastikową ze zdjęciem można otrzymać po uzupełnieniu doświadczenia i dosłaniu odpowiedniego dokumentu w terminie późniejszym. 30% dokumentów potwierdzających uzyskanie 72-godzinnej praktyki będzie weryfikowane przez norweską jednostkę certyfikującą. Każda forma oszustwa spowoduje konieczność ponownego odbycia szkolenia.

Uczestnicy organizowanych przez nas kursów mogą jednocześnie wziąć udział w aktualnie prowadzonych projektach rekrutacji i rozmowie kwalifikacyjnej w celu podjęcia pracy na stanowisku monter rusztowań.

Cena szkolenia:

  1720 zł brutto/os.
  Cena obejmuje:
  - 36-godzinny kurs w języku polskim

  - egzamin w języku polskim

  - wydanie dyplomu w języku angielskim i plastikowa karta ze zdjęciem w języku norweskim

  - przerwy kawowe (napoje + przekąski)

szkolenia@es-perfekt.pl lub (+48) 504 134 690