szkolenia@es-perfekt.pl (+48) 504 134 690

ES-PERFEKT agencja pracy zagranicznej

Paragraf 17-4 (46c)

Kurs dla monterów rusztowań - uprawnienia norweskie

Monter rusztowań - kurs

Szkolenia monterów rusztowań - Norwegia

Data szkolenia

Data najbliższych szkoleń:

Szkolenie monterów rusztowań Paragraf 17-4 (dawniej 46c)
Stacjonarne i ONLINE 19-21, 26-28 lutego; 4-6, 9-11, 18-20, 25-27 marca

Szelki bezpieczeństwa - ochrona przed upadkiem - uprawnienia norweskie
Stacjonarne i ONLINE 19, 26 lutego; 4, 9, 18, 25 marca

HMS-Norweskie BHP- szkolenie dla pracodawców/kierowników i osób pracujących w Norwegii
Stacjonarne i ONLINE 18, 25 lutego; 3, 12, 17, 24 marca

Szkolenie dla operatora podnośników
Stacjonarne i ONLINE 18, 25 lutego; 3, 12, 17, 24 marca

Hakowy-sygnalista
Stacjonarne i ONLINE 18, 25 lutego; 3, 12, 17, 24 marca

Użytkownik rusztowań - Norweskie uprawnienia
Stacjonarne i ONLINE 14, 21, 28 lutego; 6, 13, 20, 27 marca

Szkolenie monterów rusztowań Paragraf 17-4 (dawniej 46c)
termin dowolny tryb indywidualny ONLINE

Kurs Hot Work (Varme Arbeider)
Stacjonarne i ONLINE termin dowolny (pn. - pt.)
Aplikuj

Paragraf 17-4 - najważniejsze informacje

Paragraf 17-4 (dawniej 17-1 lub 46c) norweskiej ustawy o wykonywaniu pracy oraz użytkowaniu sprzętu roboczego do prac na wysokości wymaga, by każdy monter rusztowań oraz każda inna osoba pracująca na rusztowaniach legitymowali się odpowiednimi uprawnieniami. W tym celu osoby te muszą ukończyć autoryzowane szkolenie uprawniające do pracy na wysokości. Zgodnie z nowymi zaostrzonymi przepisami, które weszły życie w Norwegii z dniem 1 stycznia 2016 roku każdy kto pracuje na rusztowaniach powyżej 2 m (i nie montuje rusztowań) musi posiadać uprawnienia użytkownika rusztowań. Natomiast monterzy rusztowań mogą uzyskać uprawnienia do montażu rusztowań w zależności od wysokości na jakiej pracują:

 • Od 2 do 5 m
 • Od 5 do 9 m
 • Powyżej 9 m

Ponadto wszystkie osoby pracujące na wysokości powyżej 2 m muszą wykazać się znajomością przepisów dotyczących ochrony przed upadkiem z wysokości i umiejętnością użytkowania odpowiedniego sprzętu.

Z tego względu we współpracy z norweską jednostką certyfikującą i norweskimi firmami zatrudniającymi monterów rusztowań oraz inne osoby użytkujące rusztowania (np. monterów fasad, monterów konstrukcji stalowych, malarzy, dekarzy, elektryków, cieśli itp.) na terenie Norwegii, organizujemy szkolenia na monterów rusztowań od 2 do 5 m, od 5 do 9 m i powyżej 9 m, użytkowników rusztowań oraz kursy ochrony przed upadkiem z wysokości (szelki bezpieczeństwa) – które umożliwiają uczestnikom zdobycie wymaganych uprawnień. Uzyskanie odpowiednich certyfikatów stanowi przepustkę do ubiegania się o pracę na rusztowaniach, przy montażu rusztowań lub inne prace na wysokości na terenie całej Skandynawii.

Kurs obejmuje 36 godzin teorii przedstawianej w formie slajdów z objaśnieniami, zadań i praktycznych ćwiczeń prezentujących informacje niezbędne do pracy w charakterze montera rusztowań zgodnie z aktualnymi norweskimi przepisami.

Kurs zakończony jest egzaminem, którego zdanie jest równoznaczne z uzyskaniem imiennego dyplomu potwierdzającego odbycie kursu montażu rusztowań § 17-4 oraz imiennej plastikowej legitymacji ze zdjęciem (po udokumentowaniu odpowiedniej praktyki).

Zajęcia i egzamin odbywają się w języku polskim.

Kurs prowadzony jest przez wykładowców akredytowanych przez norweską jednostkę certyfikującą.

Warunki uzyskania certyfikatu i karty plastikowej ze zdjęciem:

 • • udokumentowanie doświadczenia w pracy na rusztowaniach przez minimum 6 miesięcy (świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy, umowa o pracę, certyfikat, wpis do rejestru przedsiębiorców z odpowiednim PKD lub pisemne referencje);
 • • udokumentowanie praktyki w wymiarze minimum 72 godzin przynajmniej na trzech różnych typach rusztowań.

UWAGA!
W przypadku braku dokumentu potwierdzającego praktykę minimum 72 godzin zdanie egzaminu będzie równoznaczne wyłącznie z otrzymaniem dyplomu potwierdzającego odbycie szkolenia. Kartę plastikową ze zdjęciem można otrzymać po uzupełnieniu doświadczenia i dosłaniu odpowiedniego dokumentu w terminie późniejszym. 30% dokumentów potwierdzających uzyskanie 72-godzinnej praktyki będzie weryfikowane przez norweską jednostkę certyfikującą. Każda forma oszustwa spowoduje konieczność ponownego odbycia szkolenia.

Uczestnicy organizowanych przez nas kursów mogą jednocześnie wziąć udział w aktualnie prowadzonych projektach rekrutacji i rozmowie kwalifikacyjnej w celu podjęcia pracy na stanowisku monter rusztowań.

Warianty szkoleń:

 • WARIANT A) 1890 zł brutto/os.
  Cena obejmuje:
  - 36-godzinny kurs w języku polskim
  - egzamin w języku polskim
  - wydanie dyplomu w języku angielskim i plastikową legitymację ze zdjęciem w języku norweskim
  - przerwy kawowe (napoje + przekąski)
 • WARIANT B) 2090 zł brutto/os.
  Cena obejmuje:
  - 36-godzinny kurs w języku polskim
  - egzamin w języku polskim
  - wydanie dyplomu w języku angielskim i plastikową legitymację ze zdjęciem w języku norweskim
  - przerwy kawowe (napoje + przekąski)
  - noclegi w pokojach jednoosobowych z łazienką w hotelu klasy biznes (Wi-Fi) w centrum Łodzi (łatwy dojazd komunikacją miejską z dworca PKP i PKS)
 • WARIANT C) 2200 zł brutto/os.
  Cena obejmuje:
  - 36-godzinny kurs w języku polskim
  - egzamin w języku polskim
  - wydanie dyplomu w języku angielskim i plastikową legitymację ze zdjęciem w języku norweskim
  - przerwy kawowe (napoje + przekąski)
  - noclegi w pokojach jednoosobowych z łazienką w hotelu klasy biznes (Wi-Fi) w centrum Łodzi (łatwy dojazd komunikacją miejską z dworca PKP i PKS)
  - darmowy parking na czas szkolenia
  - pełne wyżywienie – śniadanie, obiadokolacja

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników!

szkolenia@es-perfekt.pl lub (+48) 504 134 690